تبلیغات
خــــیــــــمــــــه , پایگاه مداحی، سخنرانی ،شناخت فرقه های ضاله , خــــیــــــمـــــه

از این به بعد شما میتوانی مجموعه مداحی های حاج سعید حدادیان را در این قسمت مشاهده کنید 


haj said1

haj said2

haj said3

haj said4

haj said5

haj said6

haj said7

haj said8

haj said9

شب اول رمضان1388

haj said kheyme ramazan1

haj said kheyme ramazan2

haj said kheyme ramazan3

haj said kheyme ramazan4

haj said kheyme ramazan5

haj said kheyme ramazan6

گلچین روضه 1387

haj said kheyme goljin1

haj said kheyme goljin2

haj said kheyme goljin3

haj said kheyme goljin4

haj said kheyme goljin5

haj said kheyme goljin6

haj said kheyme goljin7

در مورد مرگ

haj said kheyme ghabr

شب اول محرم 1388

haj said kheyme shabeaval

haj said kheyme shabeaval

haj said kheyme shabeaval

haj said kheyme shabeaval


شب دوم محرم 1388

haj said kheyme shabedovom1

haj said kheyme shabedovom2

haj said kheyme shabedovom3

شب سوم محرم 1388

haj said kheyme shabesevom

haj said kheyme shabesevom

haj said kheyme shabesevom

haj said kheyme shabesevom

haj said kheyme shabesevom

شبچهارم محرم 1388

haj said kheyme shabecharom

haj said kheyme shabecharom

haj said kheyme shabecharom

شب پنجم محرم 1388

haj said kheyme shabepanjom

haj said kheyme shabepanjom

haj said kheyme shabepanjom

شب ششم محرم 1388

haj said kheyme shabe sheshom1

haj said kheyme shabe sheshom2

haj said kheyme shabe sheshom3

haj said kheyme shabe sheshom4

haj said kheyme shabe sheshom5

haj said kheyme shabe sheshom6

روز هفتم محرم 1388

haj said kheeyme shabehaftom1

haj said kheeyme shabehaftom2

haj said kheeyme shabehaftom3

روز هشتم محرم 1388

haj said kheyme shabehashtom

haj said kheyme shabehashtom

haj said kheyme shabehashtom

روز نهم محرم 1388

haj said kheyme shabenohom

haj said kheyme shabenohom

haj said kheyme shabenohom

روز دهم محرم 1388

haj said kheyme shabedahom1

haj said kheyme shabedahom2

مراسم هفتگی 5/10/88

haj said kheyme 10/5

haj said kheyme 10/5

haj said kheyme 10/5

مراسم هفتگی 10/10/88

haj said kheyme 88/10/10

مراسم هفتگی 17/10/88

haj said kheyme 88/10/17
haj said kheyme 88/10/17
haj said kheyme 88/10/17
haj said kheyme 88/10/17
haj said kheyme 88/10/17

مراسم هفتگی 24/10/88

haj said kheyme 88/10/24

 

ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد صلوات شمار برای وبلاگ